Geboorte 1e nest

Op 22 januari 2019 is het eerste Fan e Brabanske grûn nestje geboren.                4 reutjes en 3 teefjes

Leeke Fan e Brabânske Grûn (Lewis) geboren om 5.15 uur en weegt 280 gram

Keesje Fan e Brabânske Grûn (Guus) geboren om 7.25u en weegt 320 gram

Drikske Fan e Brabânske Grûn (Sammie) geboren om 8.25u en weegt 290 gr.

Pieke Fan e  Brabânske Grûn (Merrida) geboren om 9.10u en weegt 290 gram

Sientje Fan e Brabânske Grûn (Kira) geboren om 11.05 u en weegt 310 gram

Botje Fan e Brabânske Grûn (Saartje) geboren om 13.20 u en weegt 300 gram

Evert Fan e Brabânske Grûn (Kasey) geboren om 14.20u en weegt 330 gram